EFT relatietherapie

Bij relatietherapie werken we onder andere met de EFT-methode (Emotionally Focused Couple Therapy). We onderzoeken samen waarom het steeds misgaat tussen jullie. Vervolgens hoe je je opnieuw emotioneel verbindt met je partner.

Tijdens de EFT-relatietherapie doorlopen we 3 fases:
  1. De eerste fase is de de-escalatiefase. Tijdens deze fase worden de negatieve patronen in kaart gebracht die de relatieproblemen in stand houden en we proberen escalaties te voorkomen.
  2. De tweede fase is de verbindingsfase. We werken samen aan het doorbreken van de negatieve patronen en verandering van gedrag. Hierdoor ontstaat er ruimte om opnieuw een emotionele verbinding aan te gaan, die veiligheid geeft en de relatie ten goede verandert.
  3. De derde fase is de bestendigingsfase. In deze fase worden oplossingen voor oude problemen gevonden, zodat de relatietherapie blijvend effect heeft op de kwaliteit van de relatie. Het lukt steeds beter om niet in oude valkuilen terecht te komen.
relatietherapie kosten vergoeding psycholoog
Waarom is Emotionally Focused Couple Therapy zo succesvol?

Bij veel relatietherapieën gaat het vooral om het opstellen van (communicatie)regels en onderhandelingsvaardigheden. Het beter communiceren met je partner is vaak niet de kern van het probleem, maar een symptoom. Bij EFT staat het herstel van vertrouwen, veiligheid en intimiteit centraal. Ieder mens heeft de behoefte aan een veilige verbinding, zeker met je partner.

EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Wetenschappelijk onderzoek naar EFT heeft in algemene zin het volgende aangetoond:

  1. EFT werkt beter dan andere vormen van relatietherapie;
  2. EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie;
  3. EFT-relatietherapie is succesvol bij partners uit alle lagen van de bevolking;
  4. De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is.